Ingreppet: Vad kan man förvänta sig vid etmoidektomi?

En öron-näsa-halsspecialist (ÖNH-specialist) är specialist på infektioner i öron, näsa och hals. Det är ÖNH-specialister som utför etmoidektomier. Du och läkaren beslutar tillsammans om en etmoidektomi är den bästa kirurgiska behandlingen för din kroniska bihåleinflammation.

Före ingreppet

En etmoidektomi är ett polikliniskt ingrepp (dagkirurgi), vilket innebär att du normalt kan lämna sjukhuset samma dag som ingreppet görs. Se till att du har någon som kan köra dig hem efter ingreppet.

Före ingreppet får du träffa vårdteamet och får tillfälle att ställa frågor. Narkosläkaren kommer att fråga dig om din sjukdomshistoria och ta fram en anestesiplan. Läkaren beskriver planen för dig och du får möjlighet att ställa frågor.

Under ingreppet

Ingreppet görs vanligen i narkos och kan ta från 1 till 3 timmar beroende på ditt tillstånd. Under ingreppet för öronläkaren in ett smalt instrument, ett endoskop, i din näsa. Instrumentet har en liten kamera och belysning i änden så att operatören ser etmoidalsinusarna tydligt.

Små kirurgiska instrument kan sedan föras till operationsstället via ett smalt rör. Operatören använder dessa instrument för att öppna etmoidalsinus och förbättra dräneringen till näshålan.
Efter ingreppet

Omedelbart efter ingreppet får du ligga på en uppvakningsavdelning i ca en timme så att man kan se att inga komplikationer uppstår. Om allt fungerar som det ska kan du i normala fall lämna sjukhuset samma dag.

Innan du lämnar sjukhuset får du viktiga instruktioner om hur du ska sköta näsa och bihålor under läkningen och om återbesökstider. Din läkare kan också ge dig olika recept, bland annat på smärtlindrande läkemedel, om du behöver det.

Om du har frågor eller funderingar före och efter etmoidektomin ska du ställa dem till din läkare.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden