Om sinuskirurgi

Om läkemedel inte fungerar för dig kan ett kirurgiskt ingrepp återställa normal funktion till näsa och bihålor. Innovativa kirurgiska produkter och tekniker från Medtronic ger lindring åt många patienter med kronisk bihåleinflammation med hjälp av mindre riskfyllda och invasiva åtgärder.

Sinusoperationer tillgrips normalt först om läkemedelsbehandling inte har haft effekt på din kroniska bihåleinflammation (sinuit). Syftet med ingreppet är att rensa bort infekterat material, öppna blockerade passager och behålla tillräckligt med frisk vävnad för att näsa och bihålor ska kunna fungera normalt.

Vad är sinuskirurgi?

FESS, funktionell endoskopisk sinuskirurgi, är den vanligaste kirurgiska metoden för behandling av kronisk bihåleinflammation. Ingreppet görs via näsborrarna med hjälp av ett endoskop (ett smalt instrument med belysning i änden) med förstoringsfunktion. FESS är mindre riskabel och ger snabbare återhämtning än konventionella sinusoperationer, som innebär att ingreppet görs via ett snitt i ansiktet eller i munnen. FESS ger bättre precision och är ett mindre invasivt sätt att öppna bihålorna och lindra dina symtom.

Kirurgisk behandling av kronisk bihåleinflammation görs vanligen med någon av tre vanliga FESS-metoder: etmoidektomi, antrostomi via maxillarsinus eller servoreglerad nässeptumplastik med turbinoplastik. Det finns många andra typer av sinusoperationer. Den öronläkare du konsulterar kommer att rekommendera den typ av ingrepp som lämpar sig bäst för dig.
Mer: etmoidektomi
Mer: antrostomi via maxillarsinus
Mer: servoreglerad nässeptumplastik med turbinoplastik

Nytta och risker

FESS är generellt säkert och kan ha effekt mot kronisk bihåleinflammation, men i likhet med alla kirurgiska ingrepp innebär FESS vissa risker.
Mer: etmoidektomi
Mer: antrostomi via maxillarsinus
Mer: servoreglerad nässeptumplastik med turbinoplastik

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden