Nytta och risker – antrostomi via maxillarsinus

Kom ihåg att be din läkare beskriva nyttan och riskerna med ingreppet. Du bör också ta reda på hur många gånger läkaren har genomfört en antrostomi via maxillarsinus.

Nytta

Den största nyttan med en antrostomi via maxillarsinus är att du troligen kommer att kunna andas friare och får färre bihåleinflammationer.

I likhet med de övriga FESS-metoderna är etmoidektomi minimalt invasiv, och du kan normalt lämna sjukhuset samma dag som ingreppet görs. FESS innebär normalt mindre infektionsrisk och snabbare återhämtning än konventionella sinusoperationer.

Risker

Inget kirurgiskt ingrepp är 100 procent säkert eftersom det alltid finns risker på grund av narkosen och eventuella infektioner. Det finns även andra risker med ingreppet, även om de är små. Bland annat kan man drabbas av skador på ögonen och tårkanalerna, överproduktion av tårvätska och näsblödning.

Patienter med andra hälsoproblem kan löpa andra risker. Var noga med att fråga din läkare om eventuella komplikationer till ingreppet.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden