Nytta och risker – etmoidektomi

Be din läkare berätta i detalj om nyttan och riskerna med ingreppet och om sin erfarenhet av att utföra den här typen av ingrepp.

Nytta

Efter etmoidektomin bör du få färre bihåleinflammationer och slippa de symtom inflammationerna ger, exempelvis huvudvärk, tryckkänsla och smärta i ansiktet, nästäppa och snuva.

I likhet med de övriga FESS-metoderna är etmoidektomi minimalt invasiv, och du kan normalt lämna sjukhuset samma dag som ingreppet görs. FESS innebär normalt mindre infektionsrisk och snabbare återhämtning än konventionella sinusoperationer.

Risker

Alla kirurgiska ingrepp medför risker på grund av narkos och eventuella infektioner. Vid etmoidektomi kan viss blödning förekomma efter ingreppet. Det finns en viss risk för läckage av cerebrospinalvätska och andra allvarliga skador på hjärnan som kan vara svåra att åtgärda.

Eftersom etmoidalsinus ligger så nära ögonen finns det risk för att de muskler som styr ögonrörelserna och själva synnerven skadas. Även en sådan skada är svår att åtgärda när den väl har uppstått. Dessutom kan blödning in i ögonen påverka synen om blödningen inte behandlas omedelbart.

I mycket sällsynta fall förlorar patienten luktsinnet delvis eller helt och hållet. Patienter med andra hälsoproblem kan löpa andra risker. Var noga med att fråga din läkare om eventuella komplikationer till ingreppet.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden