Nytta och risker – servoreglerad nässeptumplastik
med turbinoplastik

Be din läkare berätta i detalj om nyttan och riskerna med ingreppet och om sin erfarenhet av att utföra den här typen av ingrepp.

Nytta

Den största nyttan med ingreppet är att du bör kunna andas friare och troligen får färre bihåleinflammationer. I likhet med de övriga FESS-metoder är ingreppet minimalt invasivt, och du kan normalt lämna sjukhuset samma dag som ingreppet görs. Operatören använder ett specialinstrument, ett mikrodebrideringssystem med en liten roterande spets. Metoden har flera fördelar.

Servoreglerad nässeptumplastik

Genom att mikrodebrideringssystemet gör det möjligt att ta bort vävnad med större precision blir det lättare för operatören att rätta till nässkiljeväggen och skona frisk vävnad. Andra fördelar är bland annat:

  • bättre sikt – när operatören använder mikrodebrideringssystemet kan vävnad tas bort med bättre precision eftersom det går att se nässkiljeväggen under ingreppet
  • snabbare ingrepp och kortare tid i narkos – mikrodebrideringssystemet gör att operatören kan arbeta snabbare och säkrare, vilket innebär att narkostiden kan förkortas
  • kan minska risken för skador på frisk vävnad och perforering av nässkiljeväggen – mikrodebrideringssystemet är ett bättre reglerat instrument med större precision, vilket kan bidra till att förhindra oavsiktliga skador eller att för mycket vävnad tas bort

Servoreglerad turbinoplastik

Ibland ökar näsmusslorna i storlek igen eller bildar ärrvävnad och bihåleinflammationerna återkommer. Men för många patienter varar resultatet av en servoreglerad turbinoplastik väsentligt längre än för andra metoder för turbinokirurgi1,2. Andra fördelar är bland annat:

  • mer vävnad kan avlägsnas med större precision – med vissa metoder tar det 6 till 8 veckor innan kirurgen kan avgöra om näsmusslorna har förminskats tillräckligt mycket, men med mikrodebrideringssystemet kan operatören se hur mycket vävnad som tas bort redan medan ingreppet görs och vid behov ta bort mer
  • bevarar näsmusslornas normala funktion – mikrodebrideringssystemet är mer exakt och noggrant, vilket gör det lättare för operatören att spara tillräckligt med frisk vävnad för att näsmusslorna ska fungera korrekt
  • ger ingen värme- eller laserskada – mikrodebrideringssystemet är lätt att styra, medan värme- och lasertekniker är svårare att styra och förutsäga effekten av, vilket innebär att det är lättare att skada intilliggande vävnad

Risker

Inget kirurgiskt ingrepp är 100 procent säkert eftersom det alltid finns risker på grund av narkosen och eventuella infektioner. Var noga med att fråga din läkare om eventuella komplikationer till ingreppet.

Normalt är nässeptumplastik säker, men det finns några risker. Om alltför mycket vävnad tas bort kan nässkiljeväggen falla in så att näsan blir deformerad. Det kan också uppstå hål i nässkiljeväggen som leder till blödning eller till att visslande ljud uppstår när du andas. Risken för detta är mindre med servoreglerad nässeptumplastik.

I vissa fall återgår nässkiljeväggen till sitt ursprungliga, sneda läge. Det beror på att brosket har en sorts mekaniskt minne, ungefär som en fjäder, och vill återgå till sin ursprungliga form. Sällsynta komplikationer är bland annat blödning, känselbortfall i framtänderna och att luktsinnet försämras eller förloras helt.

Turbinoplastik är generellt säker, men det finns några risker. Den största risken är att alltför mycket vävnad tas bort, vilket innebär att näsmusslorna inte kan värma och fukta den luft du andas in. Följden blir torrhet och intorkat sekret i näsan, vilket kan vara smärtsamt. Risken för detta är mindre med servoreglerad turbinoplastik.

Andra risker med turbinokirurgi är blödning, kronisk näsinflammation och förlust av luktsinnet, men dessa risker är små.

Referenser

  1. Yanez C, Mora N. Inferior turbinate debriding technique: ten-year results. Otolaryngol Head Neck Surg 2008;138:170-5.
  2. Sacks R, Thornton MA, Boustred RN. Modified endoscopic turbinoplasty - long term results compared to submucosal electrocautery and submucosal powered turbinoplasty. Presented at the American Rhinologic Society, May 14, 2005.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden