Behandling vid bradykardi

Bradykardi, långsam hjärtrytm, behandlas med en pacemaker, det vill säga en hjärtstimulator som opereras in under huden. Via en elektrodkabel som löper i ett blodkärl till hjärtat, känner pacemakern av om hjärtat håller en bra rytm. Om så inte är fallet skickar pacemakern, istället för sinusknutan, ut de nödvändiga elektriska pulser som krävs för att hjälpa hjärtat att hålla rätt takt.

 

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden