Om bradykardi (långsam hjärtrytm)

Bradykardi är den medicinska benämningen för en långsam hjärtrytm, då hjärtat slår mindre än 60 slag per minut. Detta tillstånd kan orsakas av sjukdom eller av ökande ålder och medför att kroppen inte får tillräckligt med syrerikt blod.

Det finns två huvudsakliga störningar som kan leda till en för långsam hjärtrytm: sjuk sinusknuta och hjärtblock. Om sinusknutan slutar att fungera normalt kan detta leda till att hjärtat slår för långsamt ibland och för snabbt ibland, så kallad sjuk sinusknuta. Ett hjärtblock uppstår när den elektriska signalen blockeras på vägen mellan hjärtats förmak och kamrar. Detta tillstånd kan vara kroniskt (problemet finns hela tiden) eller intermittent (det uppkommer ibland). Vid hjärtblock slår hjärtat för långsamt, kanske bara runt 20-30 slag per minut.

Vanliga orsaker till bradykardi, långsam hjärtrytm, är:

  • ärftlig benägenhet
  • sjukdomstillstånd eller hjärtmediciner
  • kroppens naturliga föråldringsprocess
  • en hjärtinfarkt som har orsakat ärr på hjärtvävnaden

Ibland går det dock inte att veta exakt vad som orsakat den långsamma hjärtrytmen. När hjärtat slår för långsamt är det vanligt att man känner sig yr, trött, andfådd, svag eller kanske svimmar. Den vanligaste underökningsmetoden för att diagnostisera långsam hjärtrytm är EKG. 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2012-05-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden