Att få en pacemaker

Medtronics första pacemaker kom 1957. Idag är en pacemakerimplantation ett snabbt ingrepp som görs under lokalbedövning och de flesta kan åka hem inom 24 timmar efter operationen.

Är det här rätt behandling för dig?

Din läkare bestämmer om du är en kandidat för en pacemakerbehandling.
Mer

Operation: Vad kan man förvänta sig?

Ditt sjukvårdsteam kommer att vägleda dig igenom implantationsprocessen.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden