Operation: Vad kan man förvänta sig vid en pacemakerimplantation?

En implanterad pacemaker.

Detaljbild: - En implanterad pacemaker

För att få en pacemaker krävs en mindre operation som sker under lokalbedövning. Operationen tar ungefär en timme. Pacemakern opereras in under huden strax nedanför ena nyckelbenet och förbinds med hjärtat med hjälp av stimuleringselektroderna som placeras i hjärtats högra förmak och/eller högra kammare. Efter operationen kommer du tillbaka till avdelningen och får lov att äta, dricka och gå upp ur sängen som vanligt. Till en början kan du känna en viss ömhet i det område där pacemakern är placerad. Det är normalt och försvinner i allmänhet inom en månad.

Tiden du behöver vara på sjukhus varierar från fall till fall, men du bör räkna med en till tre dagar. Innan du blir utskriven kontrolleras din pacemaker.

Eftervård

Många är förvånade över hur snabbt de återhämtar sig efter en pacemakeroperation.

Det är dock helt normalt att känna en viss osäkerhet om vad du kan och inte kan göra efter operationen. För att underlätta de första veckornas hemvård kommer du därför att få instruktioner från din läkare. Exempel på sådana instruktioner kan vara:

  • undvik kraftiga armrörelser med armen närmast pacemakern under några dagar efter operationen
  • utsätt inte pacemakern för tryck
  • kontrollera området kring operationssåret, om du får mer ont, om området blir rött och svullet eller om du får feber, skall du kontakta sjukhuset direkt.

Kontakta även din läkare om något av följande symtom skulle uppkomma:

  • andnöd
  • yrsel
  • svimningar
  • ihållande svaghet eller trötthet
  • bröstsmärtor
  • svullnad i ben, anklar, armar eller vrister

I takt med att du tillfrisknar kan de dagliga aktiviteterna återupptas. Vanligtvis är ingen ändring av din tidigare livsstil nödvändig.

Efter operationen kommer du att bli kallad till sjukhuset för fortsatta kontroller. Första kontrollen sker efter sex till åtta veckor och därefter i allmänhet en till två gånger per år. Du kommer också att få ett pacemakerkort, som innehåller information om den pacemaker du fått implanterad. Kortet ska du alltid bära med dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden