Är en pacemakerbehandling rätt för dig?

För vissa individer med bradykardi kan en implanterad pacemaker som ständigt övervakar hjärtat vara lämplig. Om pacemakern känner av en långsam eller oregelbunden hjärtfrekvens sänder den ut små elektriska signaler som stimulerar hjärtat för att korrigera detta.

Prata med din läkare om huruvida en pacemaker är aktuell för dig och om du borde bli remitterad till en kardiolog eller elektrofysiolog för en undersökning.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden