Att leva med pacemaker

De flesta som fått en pacemaker återgår till samma aktiviteter som innan operationen. Skillnaden är att de nu mår bättre eftersom hjärtats rytm har normaliserats och kroppen nu får det syre den behöver.

Återgå till de vanliga aktiviteterna

I takt med att du tillfrisknar kan de dagliga aktiviteterna återupptas. När exakt du kan återgå till det normala beror lite på vilken typ av aktiviteter, hobbies och arbete du har. Rådgör med din läkare för att veta när du kan återgå till:

 • Duschning och bad
 • Arbete
 • Sexuellt umgänge
 • Hobbies och aktiviteter
 • Sport

För många pacemakerbärare går det bra att återvända till aktiviteter som jogging, squash och tennis. Rådgör dock alltid med din läkare om vad som fungerar för dig.

Pacemakerkort

Alla som fått en pacemaker inopererad får ett pacemakerkort. Kortet innehåller viktig information om din pacemaker. Se till att du alltid har kortet med dig och att informationen är uppdaterad.

Utrustning som kan påverka din pacemaker

Apparater, hushållsmaskiner, verktyg och andra saker som använder sig av elektricitet eller magneter för att fungera är omgivna av ett elektromagnetiskt fält. Dessa fält är vanligtvis så svaga att de inte kan påverka din pacemaker. För att ändå minimera risken för störningar, försök att hålla en armlängds avstånd till följande källor:

 • Stora magneter
 • Stora högtalare
 • Kraftiga elektriska maskiner inom industrin
 • El-svetsar
 • Stora generatorer inom industrin

Rådgör med din läkare i tveksamma fall.

Mobiltelefoner

I vissa fall kan pacemakern påverkas av mobiltelefoner. När du använder en mobiltelefon tänk på följande:

 • Om din pacemaker sitter på vänster sida, håll telefonen mot höger öra när du talar, och vice versa.
 • Stäng av telefonen om du har den i innerfickan på kavajen eller jackan. Telefonen kan störa även när man inte pratar i den!
 • Håll ett avstånd på minst 20 centimeter mellan din pacemaker och din mobiltelefon, för att minimera risken för att pacemakern störs.
 • Undvik att använda mobiltelefonen när du sitter i bilen.

Om du följer dessa råd finns det ingen anledning att avstå från att använda mobiltelefon på grund av pacemakern.

Pacemakerkontroller

Eftersom du ska leva med din pacemaker livet ut behöver du gå på regelbundna kontroller. Läkarens eller sjuksköterskans uppgift är att kontrollera om något har förändrats och vid behov se till att din pacemaker anpassas efter eventuella förändringar. Samtidigt kontrollerar man att pacemakersystemet fungerar väl, samt mäter hur länge batteriet kommer att räcka. Dessa regelbundna kontroller är också ett bra tillfälle för dig att ta upp eventuella frågor som dykt upp sedan du var på kontroll senast.

En modern pacemaker har många olika funktioner och kan arbeta på flera olika sätt. Det är viktigt att ställa in dessa funktioner så att de passar för just ditt hjärta. Inställningarna görs med hjälp av en speciell programmerare. Denna kan kommunicera med pacemakern genom huden med hjälp av en liten sändare. Information skickas mellan programmeraren och pacemakern och på så sätt kan pacemakern anpassas till ditt hjärta. Det är mycket enkelt och känns inte alls.

En pacemakerkontroll börjar vanligen med att ett EKG kopplas och att din läkare eller sjuksköterska frågar hur du har mått sedan den senaste kontrollen. Det är flera olika mätningar som ska göras och detta brukar ta en liten stund. Du kan eventuellt känna att hjärtat slår lite fortare under vissa mätningar och lite långsammare under andra.

Vid pacemakerkontrollen undersöks både hur starka signaler som krävs för att få hjärtat att slå och hur starka hjärtats egna signaler är. Även om du mår bra och inte alls känner några besvär av din pacemaker eller din hjärtsjukdom är de viktig att regelbundet gå på kontroller.

Resor

De flesta som har en apparat implanterad kan resa fritt om de inte är begränsade av sin underliggande sjukdom. Med en pacemaker från Medtronic kan du resa i trygg förvissning om att det finns support för din apparat i över 120 länder över hela världen. Sök i vår databas efter sjukhus i närheten av din semesterort som kan följa upp din pacemaker/defibrillator.

Mer: Trygga resor

Det viktigaste för att kunna resa i trygghet är att planera i förväg. Innan du påbörjar resan, tala med din läkare om:

 • särskilda rekommendationer om försiktighetsåtgärder och aktiviteter
 • vad du ska göra om du känner av besvär eller symtom
 • hur du hittar ett hjärtcentrum, en jourtjänst eller en läkare på ditt resmål

Flygplatssäkerhet

Du kanske också funderar över säkerhetssystemen på flygplatser. Innan du går igenom säkerhetskontrollen ska du tala om för säkerhetspersonalen på plats att du har en pacemaker eller en implanterbar hjärtmonitor, och visa ditt identitetskort. Gå sedan genom säkerhetsbågen i normal takt och gå undan från systemet om du känner dig yr eller får hög puls.
Säkerhetssystemet på flygplatser innefattar metalldetektorer, så larmet kan utlösas när systemet upptäcker metallen i ditt implantat. Om säkerhetspersonalen undersöker passageraren med en handburen elektronisk detektor ska du be dem undvika att placera eller röra detektorn fram och tillbaka framför det område där din implanterade apparat sitter.

Vård- och tandvårdsåtgärder

Innan du genomgår något medicinskt förfarande eller tandvård ska du alltid berätta för läkaren, tandläkaren eller teknikern att du har en implanterad pacemaker eller hjärtmonitor. De kan behöva rådfråga din hjärtläkare innan den planerade åtgärden genomförs, särskilt om det rör sig om en ny eller ovanlig åtgärd.

Vissa åtgärder kan påverka funktionen hos din pacemaker eller din implanterbara hjärtmonitor, och då kan det krävas särskilda försiktighetsåtgärder för att förhindra eller minimera påverkan på dig eller apparaten.

Medicinska åtgärder som ska undvikas

Personer med metallimplantat – som en pacemaker eller en hjärtmonitor – med tillhörande elektroder ska undvika följande medicinska åtgärder:

 • mikrovågsablation
 • diatermibehandling (högfrekvens-, kortvågs- eller mikrovågsbehandling)
 • MRT (magnetresonanstomografi) eller MRA (magnetresonansangiografi), om din anordning inte är SureScanTM-märkt
 • transuretral ablation med nål (TUNA)


Vissa medicinska åtgärder kan genomföras på ett säkert sätt om de försiktighetsåtgärder som anges av din läkare vidtas för att undvika negativa effekter på eller störningar av din apparat.

Försiktighet bör iakttas vid följande medicinska åtgärder

 • Datortomografi
 • MRT (magnetresonanstomografi) eller MRA (magnetresonansangiografi), om din anordning är SureScanTM-märkt.
 • diagnostiskt ultraljud
 • elektrokauterisering
 • elektrolys
 • extern defibrillering och elektiv kardioversion
 • strålbehandling med hög energi
 • hyperbar syrgasbehandling (HBOT)
 • litotripsi
 • högfrekvensablation
 • terapeutiskt ultraljud
 • transkutan elektrisk nervstimulering (TENS)
 • användning av överföringsledning för digitala hörapparater

Riskfria medicinska åtgärder

Många medicinska åtgärder påverkar inte din pacemaker, men de medicinska anordningarna som används måste hanteras och underhållas korrekt.

Tandvårdsåtgärder med borr eller ultraljudshuvud för tandhygien är riskfria. Även röntgenundersökning av tänderna kan göras utan problem. Diagnostiska röntgenundersökningar, t.ex. av bröstkorgen, och mammografier är riskfria. Diskutera risk i förhållande till nytta med den medicinska åtgärden med din läkare.

Mer info finns här: Guide för elektromagnetisk kompatibillitet

Stödgrupper

Vissa pacemakerbärare blir hjälpta av att gå med i en stödgrupp. Det finns många sådana grupper som kan göra omställningen till att leva med en implanterad apparat lättare. Information om stödgrupper för patienter och vårdgivare kan fås från sjukhus, kommuner, hälsofrämjande organisationer, tidningar och Internet.

Informationen på webbplatsen är ingen ersättning för samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare om diagnos och behandling.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden