Frågor och svar kring din pacemaker?

Vilka vardagsaktiviteter kan jag fortsätta med?

Sedan du hämtat dig från operationen kommer vardagen åter. Det finns ingenting som hindrar dig från att återuppta alla de sysslor och intressen som du hade innan du fick din pacemaker. Du kan fortsätta att ta dina promenader, cykla, sporta och utföra hushållsarbete precis som tidigare. Det finns heller inga restriktioner när det gäller det sexuella samlivet. Däremot kan det naturligtvis finnas begränsningar av andra orsaker, exempelvis läkemedel eller andra sjukdomar.

Finns det några apparater i min omgivning som kan störa pacemakern?

Ja, i vissa miljöer finns apparater som kan ge störningar; exempelvis på sjukhus, hos tandläkaren eller hos sjukgymnasten. Vanliga hushållsapparater som mikrovågsugn, brödrost, dammsugare, tvättmaskin, TV, rakapparat, borrmaskin eller gräsklippare har däremot ingen störande effekt. Maskiner eller apparater som alstrar mycket starka elektromagnetiska fält, eller som innehåller en kraftig radiosändare, kan däremot störa. Dit hör elkraftstationer, starka elektriska maskiner (exempelvis elsvetsar) och amatörradiosändare.

Om du känner av hjärtklappning eller långsam oregelbunden puls ska du stänga av den aktuella apparaten eller flytta dig från den, så försvinner obehagen. Du ska heller inte stanna någon längre stund i närheten av affärernas stöldskyddsanordningar. Vapendetektorer på flygplatser påverkar inte din pacemaker men de kan larma eftersom de reagerar på den metall pacemakern innehåller. Tala om att du är pacemakerbärare.

Hur är det med mobiltelefoner?

I vissa fall kan pacemakern påverkas av mobiltelefoner. När du använder en mobiltelefon tänk på följande: om din pacemaker sitter på vänster sida, håll alltid telefonen mot höger öra när du talar, och vice versa. Stäng av telefonen om du har den i innerfickan på kavajen eller jackan. Telefonen kan störa även när man inte pratar i den! Håll ett avstånd av minst 20 centimeter mellan din pacemaker och din mobiltelefon, för att minimera risken för att pacemakern störs. Undvik att använda mobiltelefonen när du sitter i bilen. Om du följer dessa råd finns det ingen anledning att avstå från att använda mobiltelefon på grund av pacemakern.

Finns någon medicinsk behandling som kan påverka min pacemaker?

Ja, till exempel kan strålbehandling mot cancer, sjukgymnastisk behandling med TENS eller kortvåg och viss operationsutrustning påverka pacemakern. Ta för vana att alltid berätta om din pacemaker när du söker vård och behandling hos exempelvis sjukgymnast, tandläkare eller läkare.

När är det viktigt att ta kontakt med pacemakerkliniken på sjukhuset?

Om du känner att de besvär du hade innan du fick din pacemaker kommer tillbaka bör du ringa till pacemakermottagningen, likaså om området runt din pacemaker blir rött eller svullet. Känner du besvär av hjärtklappning, yrsel eller ovanlig trötthet behöver detta inte ha med pacemakern att göra, men det kan vara bra att göra en kontroll för säkerhets skull. Det kanske behövs en liten justering av pacemakern eller av din läkemedelsbehandling.

Hur kontrolleras min pacemaker?

Du blir kallad till regelbundna kontroller på sjukhuset. Då kan man kontrollera ditt medicinska tillstånd, hur din pacemaker arbetet sedan sist och om några ändringar behöver göras. Man kontrollerar också batteriets tillstånd.

Hur länge håller min pacemaker och vad händer när batteriet börjar ta slut?

Vissa patienter har haft en och samma pacemaker i mer än tio år men vanligare är att batteriet räcker i 6-8 år. Man kan dock inte i förväg förutsäga hur länge pacemakern räcker i det enskilda fallet. Tätare kontroller görs när det börjar bli dags för batteribyte. Då blir det frågan om en ny operation då hela pulsgeneratorn byts ut mot en ny, och de gamla elektrodkablarna kopplas till den nya pacemakern. Ingreppet är lindrig och du får vanligen gå hem samma eller påföljande dag.

Kan man dö fast man har pacemaker?

En vanlig fråga, men en pacemaker kan bara ge elektriska signaler. Det är hjärtat som drar ihop sig. När tiden är inne och hjärtat inte orkar dra ihop sig längre, dör en människa med pacemaker på precis samma sätt som alla andra.

Finns det någon patientförening?

Ja, Hjärt-lungsjukas Riksförbund har lokalföreningar på de flesta orter i Sverige. Genom dem kan du träffa andra personer som har pacemaker. Be ditt sjukhus hjälpa dig med adress och telefonnummer till närmaste lokalförening.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden