Om pacemakers

En pacemaker är en batteridriven pulsgenerator som placeras under huden på höger eller vänster sida, strax under nyckelbenet. Den avger elektriska impulser via en eller två elektrodkablar till hjärtmuskeln.

Bradykardi är den medicinska benämningen för en långsam hjärtrytm, då hjärtat slår mindre än 60 slag per minut. Detta tillstånd kan orsakas av sjukdom eller ökande ålder och medför att kroppen inte får tillräckligt med syrerikt blod.

Vad är en pacemaker?

En pacemaker är en batteridriven pulsgenerator som placeras under huden på höger eller vänster sida, strax under nyckelbenet. Den avger elektriska impulser via en eller två elektrodkablar till hjärtmuskeln.
Mer

Våra pacemakers

Pacemakersystemet består av tre delar: en pulsgenerator, en eller flera elektrodkablar och en programmerare. Utav dessa tre delar är två inopererade i kroppen.
Mer: Micra
Mer: Adapta
Mer: SureScan
Mer: CareLink Remote Monitoring Network

Med Medtronics SureScan™-system kan pacemakerpatienter för första gången genomgå undersökning med magnetkamera riskfritt, under särskilda förutsättningar.
Mer: Advisa MRI™ – Ensura MRI™ – SureScan™ Pacemakers

Nytta och risker

Precis som med andra medicinska behandlingar finns det både nytta och risker med en pacemakerbehandling. Prata med din läkare för att undersöka om en pacemakerbehandling är rätt alternativ för dig.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-12-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden