Vad är en pacemaker?

CRDM_Adapta_LRes

En pacemakerbehandling syftar till att behandla långsam hjärtrytm.

En pacemaker är en batteridriven pulsgenerator som placeras under huden på höger eller vänster sida, strax under nyckelbenet. Den avger elektriska impulser via en eller två elektrodkablar till hjärtmuskeln.

Pacemakersystemet består av tre delar: en pulsgenerator, en eller flera elektrodkablar och en programmerare. Utav dessa tre delar är två inopererade i kroppen. Pulsgeneratorn är själva kraftkällan och hjärnan i pacemakersystemet. Via elektrodkabeln/kablarna får den information om hjärtats egna elektriska aktivitet. Vid behov avger sedan pacemakern elektriska impulser till hjärtat. Med hjälp av en programmerare kan man läsa av information från pacemakern. Man kan till exempel se hur mycket pacemakern arbetat och hur mycket kraft som finns kvar i batteriet. Vid behov kan också pacemakerns inställningar ändras med hjälp av denna programmerare.

Pacemakerns livslängd varierar från fall till fall och är beroende av hur mycket den behöver arbeta. Om den stimulerar hjärtat hela tiden varar batteriet i cirka 5-6 år. Är den bara aktiv ibland kan batteriet vara i tio år. Vid de årliga kontrollerna ser man när batteriet behöver bytas. Dagens pacemaker är mycket tillförlitlig men måste kontrolleras med jämna mellanrum för att man ska se att den fungerar på ett korrekt sätt, anpassat till den enskilde patientens behov.

Med Medtronics SureScan™-system kan pacemakerpatienter för första gången genomgå undersökning med magnetkamera riskfritt, under särskilda förutsättningar.

Olika pacemakersystem

Störningar kan förekomma i olika delar av hjärtats elektriska system, därför finns också olika typer av pacemakers. Om sinusknutan slutar att fungera normalt kan detta leda till att hjärtat slår för långsamt ibland och för snabbt ibland, så kallad sjuk sinusknuta. Ett hjärtblock uppstår när den elektriska signalen blockeras på vägen mellan hjärtats förmak och kamrar. Detta tillstånd kan vara kroniskt (problemet finns hela tiden) eller intermittent (det uppkommer ibland). Vid hjärtblock slår hjärtat för långsamt, kanske bara runt 20-30 slag per minut.


Vilken typ av rytmrubbning man har bestämmer vilken typ av pacemaker som är lämplig att använda. Din läkare gör en noggrann bedömning av din hjärtfunktion innan han eller hon bestämmer vilken sorts pacemaker som passar bäst för just dig.

Enkammarsystem

Enkammarsystemet består av en pacemaker med en elektrodkabel placerad i antingen hjärtats högra förmak (AAI-system) eller i dess högra kammare (VVI-system). Var den är placerad beror på vilket hjärtproblem som behöver avhjälpas. Via elektrodkabeln kan pacemakern både lyssna om hjärtat behöver hjälp, och skicka ut impulser för att hjälpa hjärtat att hålla rätt rytm. Denna typ av pacemaker kan användas om du har en sjuk sinusknuta, men används också ibland när man har hjärtblock.

Tvåkammarsystem

Tvåkammarsystemet består av en pacemaker med två elektrodkablar anslutna (DDD-system). Den ena är placerad i höger förmak och den andra i höger kammare. Ett tvåkammarsystem hjälper hjärtat att hålla takten och att synkronisera varje hjärtslag så att förmak och kammare drar ihop sig i rätt ordning. Detta är den vanligaste pacemakerbehandlingen.

Sensorstyrd pacemaker

Hjärtat varierar sin rytm hela tiden för att se till att kroppen får tillräckligt med syre. I vila går pulsen ner och hjärtat slår långsammare. Vid fysisk ansträngning går pulsen upp och hjärtat slår fortare. Kroppens behov av till exempel syre ökar vid ansträngning och det friska hjärtat kompenserar för detta genom att öka pulsen.

För vissa människor fungerar inte denna variation av hjärtfrekvensen och en speciell typ av pacemaker kan då behövas. En sensorstyrd pacemaker kan själv bedöma vilken hjärtfrekvens en person behöver vid varje givet tillfälle, och automatiskt ändra frekvensen vid behov. På detta sätt kan syrebehovet täckas både i vila och vid ansträngning. Pacemakern känner av vilken hjärtfrekvens som behövs genom en eller flera sensorer, och skickar sedan ut signaler i rätt takt. Informationen får sensorn genom att känna av exempelvis kroppsrörelser eller andningsfrekvens. Såväl en - som tvåkammarsystem kan kombineras med sensorstyrning.

Pacemaker vid förmaksflimmer

Om man har förmaksflimmer kan detta leda till en snabb och oregelbunden hjärtrytm, men också till att hjärtat slår för långsamt. Vissa människor upplever dessa symtom periodvis, medan andra har kroniska besvär. Hos en person som lider av kombinationen långsam hjärtrytm och förmaksflimmer kan till exempel en pacemaker med så kallad modeswitch-funktion vara till stor hjälp. 

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-15

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden