Nytta och risker med pacemakerbehandling

En implanterbar pacemaker lindrar symtomen på långsam och oregelbunden hjärtrytm genom att återställa hjärtfrekvensen så att blodcirkulationen återgår till det normala.

Nytta

En pacemaker tar oftast bort symtomen på bradykardi (långsam hjärtrytm, dvs. mindre än 60 slag per minut) genom att reglera hjärtats rytm. Detta innebär oftast att pacemakern gör att man känner sig mer energisk och mindre andfådd. En pacemaker löser dock inte det underliggande problemet. Den förhindrar inte och botar inte hjärtsjukdom och förhindrar inte heller hjärtinfarkt.

Risker

Det finns risker med att sätta in en pacemaker, bland annat infektion på operationsstället och/eller överkänslighet för materialen i pacemakern, att pacemakern inte ger behandling när patienten behöver den eller att den ger behandling när det inte behövs.
Den som har ett implanterbart pacemakersystem måste vara försiktig med magnetiska och elektromagnetiska fält, användandet av elektriska eller gasdrivna apparater och vissa verktyg.
Se även: Elektromagnetisk kompatibilitet

Behandlingen kräver remiss och passar inte för alla. Diskutera med din läkare om en pacemaker är ett bra alternativ för dig. Ni bör ta upp alla tänkbara fördelar och risker med behandlingen. Många har nytta av att få en pacemaker, men behandlingen kan fungera olika bra för olika personer.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2016-04-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden