Adapta pacemaker

Denna grafik presenterar en Medtronic-produkt. Grafiken omfattar inte de identifikationsuppgifter som vanligtvis finns på våra produkter, såsom modellnummer eller serienummer.

Mer fakta

Pacemakerfamiljen Adapta inkluderar de olika modellerna: Adapta®, VersaTM och SensiaTM.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-11-06

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden