SureScan™ pacemakers

Advisa DR MRI Surescan v2

Advisa, MRT-säker pacemaker

Sure Scan Icon

Säkerheten är ingen slump

Medtronic har ägnat över 10 år åt grundlig forskning om, och hård testning av, pacemakersystem som gör att även pacemakerpatienter numera kan genomgå MRT-undersökningar under särskilda betingelser. 

MRT (magnetresonanstomografi): den föredragna metoden för bilddiagnostik

Med magnetresonanstomografi (MRT) går det att se inre organ, blodkärl, muskler, leder, tumörer, infektionshärdar med mera utan röntgen eller kirurgiska ingrepp, och utan att utsätta patienten för joniserande strålning. MRT är standard inom vården för bilddiagnostik av mjukdelar och ger mer information än vad som går att få fram med röntgen och även med vanlig datortomografi. Därför har MRT mycket stor betydelse för tidig upptäckt, diagnos och behandling av många sjukdomar.

Mer information: www.MRISureScan.com

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-12-08

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden