Möt Micra

Micra® är världens minsta pacemaker.1 Den orsakar ingen bula under huden, inget ärr på bröstet och den behöver ingen elektrod. Den här pacemakerkapseln bildar en helt självständig enhet i hjärtat och ger den behandling som krävs utan att man ser någon medicinteknisk enhet.

På vilket sätt är Micra annorlunda?

Traditionellt pacemakersystem
Med de flesta pacemakrar måste en pacemaker opereras in under huden under nyckelbenet. Med ett sådant system måste även en elektrod anslutas till pacemakern och ledas ner till hjärtat. Stimuleringselektroden leder elektriska signaler från pacemakern till hjärtat för att hjälpa det att slå regelbundet.

Micra kateterburet pacemakersystem
Micra är 93 % mindre än traditionella pacemakrar,2 eller lika stor som en stor vitamintablett och rymmer ett batteri som varar lika länge som batterier i traditionella pacemakrar. Den rymmer ett batteri som varar lika länge som batterier i pacemakrar som är 10 gånger större.3,4

Till skillnad från en vanlig pacemaker implanteras den i hjärtat genom en ven i benet och kräver ingen stimuleringselektrod. Eftersom Micra är så liten och implanteras med en minimalinvasiv teknik efterlämnar den inga synliga tecken på att det finns en medicinteknisk enhet under huden. Detta kan medföra färre begränsningar av aktiviteter efter implantationen.

Micra pacemaker size comparison

Hur implanteras Micra?4

  • Läkaren för in ett sugrörsliknande katetersystem i en ven, oftast nära övre delen av låret.
  • Via katetersystemet förflyttas Micra in i hjärtats högra kammare.
  • Micra placeras mot hjärtväggen och fästs med flexibla hullingar.
  • En extern programmerare används för att testa och programmera Micra.
  • Katetersystemet tas sedan ut ur kroppen.

Mer information: Micra-brochyr

Vanliga frågor

Är Micra rätt pacemaker för alla patienter?
Micra är avsedd för patienter som behöver en enkammarpacemaker (också kallad ventrikulär pacemaker eller VVIR). Tala med din läkare om nyttan och riskerna med Micra.

Är det riskfritt för mig att genomgå en MR-undersökning?
Magnetisk resonanstomografi (MR) är en typ av medicinsk bildåtergivning som skapar en invändig bild av kroppen som används av läkare i diagnostiska syften. Din Micra har utformats, testats och godkänts för säker användning med MR-kameror. Patienter kan genomgå en MR-undersökning under förutsättning att undersökningskraven i övrigt uppfylls.

Besök www.MRISureScan.com om du undrar om det är lämpligt att du genomgår en MR-undersökning eller hur själva undersökningen går till. Hjärtläkare bör kontakta en Medtronic-representant eller Metronics tekniska service vid frågor.

Påverkas min Micra av magneter?
Föremål som innehåller magneter, t.ex. magnetterapeutiska produkter, stereohögtalare och handhållna massageapparater kan tillfälligt påverka pacemakerns funktion. Därför rekommenderas det att hålla föremål som innehåller magneter på minst 15 cm avstånd från en implanterad pacemaker. Användning av magnetiska bäddmadrasser och kuddar rekommenderas inte eftersom det är svårt att hålla ett avstånd på 15 cm från dessa.

Hur länge håller min Micra?
När batteriet börjar ta slut behövs en ny Micra. Batterinivån påverkas av många faktorer, inklusive typen av hjärtproblem. Batteriet i en Micra varar i regel cirka 10 år efter att den implanterats men detta kan variera enskilda patienter emellan.3

Batterinivån kontrolleras vid varje återbesök för att följa upp Micra-pacemakern. Läkaren eller sjuksköterskan meddelar patienten när en ny pacemaker behövs. Micra har utformats för att avprogrammeras och stanna kvar i hjärtat när den inte längre fungerar och den kan särskiljas från eventuella ytterligare Micra-enheter, om ytterligare sådana implanteras.

Hur ofta kommer läkaren att behöva kontrollera min Micra?
Det första uppföljningsbesöket bokas vanligtvis in ungefär 1 månad efter implantation. Ytterligare uppföljningsbesök bokas vanligtvis in var 6-12:e månad. Detta beror dock på din läkares vanliga tillvägagångssätt och ditt medicinska tillstånd. Dessa uppföljningsbesök kan göras på din klinik.

Kan jag använda mobiltelefon?
Ja, men när du pratar i mobiltelefon ska antennen hållas på cirka 15 cm avstånd från den implanterade Micra-pacemakern. Det rekommenderas också att man undviker att placera mobiltelefonen i en ficka nära pacemakern.

Är det säkert att använda hushållsapparater?
Ja. De flesta hushållsapparater är säkra att använda förutsatt att de underhålls väl och hålls i gott skick. Detta inkluderar mikrovågsugnar, större apparater, elektriska filtar och värmedynor.

Kan jag motionera? Kan jag fortsätta med mina vanliga aktiviteter?
Patienten bör kunna återgå till sina vanliga aktiviteter, förutsatt att dessa aktiviteter inte överskrider den aktuella konditionsnivån. Frågor angående specifika övningar bör diskuteras med läkaren.

Innehållet på denna webbplats är endast informativt. Det utgör inte och ersätter inte medicinsk diagnos. För medicinsk diagnos bör du alltid kontakta vårdpersonal.

Referenser

  1. Nippoldt, Doug, Whiting, Jon; Micra Transcatheter Pacing System: Device Volume Characterization Comparison, November 2014, Medtronic Data on File.
  2. Williams, Eric, Whiting Jon; Micra Transcatheter Pacing System Size Comparison, November 2014, Medtronic Data on File.
  3. Nippoldt, Doug, Whiting, Jon; Micra Transcatheter Pacing System: FIH Announcement, November 2014, Medtronic Data on File.
  4. Medtronic Micra MC1VR01 Clinician Manual, November 2014.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2015-11-06

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden