Om cancersmärta

Smärtlidandet som följer med en cancersjukdom har sin grund både i fysiska och mentala faktorer. Redan beskedet om cancern kan orsaka chock och förvirring och påverka vårt tankeliv för en lång tid framöver. Cancersjukdomens karaktär gör också att man kan drabbas av olika fysiska smärtor såsom: vävnadsskadesmärta, nociceptiv smärta, eller nervsmärta, neuropatisk smärta.

En cancersjukdom kännetecknas av att den mer eller mindre ohämmat växer in i alla typer av kroppsvävnader såsom skelett, muskler och leder. I samband med att tumören växer sig större pressar den ofta på olika organ vid cancerområdet. När kroppsvävnader skadas i samband med detta fenomen kan en vävnadsskadesmärta uppstå. Denna smärta beskrivs vanligtvis som dov, värkande eller bultande.

Nervsmärta är den typ av smärta som uppstår vid en faktisk nervskada. Orsaken till den smärtan kan vara en tumör som trycker på en nerv eller en nervgrupp. Nervsmärta brukar ofta beskrivas som skarp, brännande, huggande eller så kan den ge en domnande känsla.

Andra orsaker till smärta i samband med cancer kan vara:

  • Cancerbehandling såsom kirurgi, strålning och kemoterapi
  • Ärrvävnad till följd av operation eller behandling av cancer

Diagnos

Din läkare kan diagnostisera dig med cancersmärta om:

  • Din smärta inte avtar även om läkemedel tas enligt anvisningar
  • Biverkningar står i vägen för dina dagliga aktiviteter / minskar din livskvalitet
     

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-09

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden