Behandlingsmöjligheter vid okontrollerad cancersmärta

Cancersmärta behandlas ofta med tabletter och smärtstillande metoder såsom avkoppling och motion. Ibland minskar inte dessa alternativ smärtan eller de orsakar biverkningar som illamående, förvirring och förstoppning. Men så behöver du inte ha det. Det är möjligt att lindra smärta utan att uppleva oacceptabla biverkningar. En behandling som syftar till att minska kronisk cancersmärta och samtidigt minimera biverkningar är Medtronics intratekala pumpbehandling.

Valet för din behandling beror på dina specifika behov: typ och svårighetsgrad av smärta, samt hur du svarar på olika behandlingar. Alla behandlingar lämpar sig förmodligen inte på din typ av smärta. De behandlingar som finns är:

Smärtstillande metoder

Tekniker som avslappning, biofeedback, bildspråk, hypnos, akupunktur, motion och rådgivning kan hjälpa många människor att använda mindre smärtmediciner. Din läkare kan hjälpa dig att komma i kontakt med hälso-och sjukvårdspersonal som kan lära dig dessa tekniker. 

Receptbelagd medicin

Medicinering är ofta den första behandlingsmetod som läkare använder sig av vid kronisk smärta. Medicinerna finns ofta i form av tabletter, brustabletter, salva/kräm, stolpiller eller sprutor, varav smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel i tablett-form, hör till de vanligaste. Några av dessa läkemedel kan också köpas på apoteket utan recept, men dessa är endast avsedda för tillfälligt bruk. Om de smärtdämpande läkemedlen inte uppnår önskad effekt är det vanligt att läkaren skriver ut starkare mediciner som kan vara effektiva vid speciella typer av smärta. Exempel på sådana läkemedel är morfin och fentanyl.

Smärtlindring med pump.

Medicinering med pump är en behandlingsform där man minskar smärtan genom att leverera smärtstillande medicin direkt till området kring ryggraden, med hjälp av en implanterad pump. I och med att pumpen levererar medicinen direkt till receptorerna i ryggraden, krävs mindre doser medicin för att uppnå lindring. Metoden lämpar sig särskilt bra för patienter som inte mår bra av höga doser av medicin.

Mer: pumpbehandling

Nervblockad

Denna metod fungerar som en lokalbedövning på den aktuella nerven som överför smärtan och den kännetecknas av att lindringen är tillfällig. En del personer blir hjälpta av en enstaka blockering medan andra med mer komplexa smärtbesvär kan behöva fler. Om man inte kommit till rätta med smärtan inom 4-6 månader överväger man ofta andra smärtbehandlingar.

Neuroablation

Neuroablation innebär att man förstör (vanligen med värme) nerverna som signalerar smärta till hjärnan. Neuroblation är ofta en sista utväg när andra behandlingar har misslyckats.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-09-19

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden