Att få en läkemedelspump

Tusentals människor världen över använder Medtronics läkemedelspumpar för smärtlindring. När du återhämtat dig från implantationen kan du återuppta flera av de aktiviteter som ingår i ditt dagliga liv.

Är en medicinpump rätt alternativ för dig?

Om din nuvarande behandling inte ger tillräcklig lindring för din cancersmärta, kan din läkare rekommendera ett screeningtest för att avgöra om du är en bra kandidat för pumpbehandling.
Mer

Operation: Vad man kan förvänta sig?

Att implantera pumpsystemet tar mellan 1 till 3 timmar och kan kräva en sjukhusvistelse.
Mer
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden