Är en läkemedelspump           rätt alternativ för dig?

Vilket behandlingsalternativ som lämpar sig bäst för dig beror på vilken typ av smärta du har, hur svår den är och hur du svarar på smärtbehandling. En läkemedelspump kan vara rätt alternativ för dig om

  • din smärta kvarstår fastän du tar läkemedel enligt anvisningarna,
  • din läkemedelsbehandling ger biverkningar som försämrar livskvaliteten för dig själv och din familj,
  • du har gått igenom ett screeningtest som visar att en pump kan fungera för dig.

Screeningtest

Efter att läkaren beslutat att du är en kandidat för en läkemedelspump kan det bli aktuellt att utföra ett screeningtest där du tillfälligt kan uppleva behandlingen. Efter ett sådant test kan du och din läkare utvärdera hur väl behandlingen kan fungera för dig. Det finns två metoder som används vid ett screeningtest:

  • En enda injektion av en liten mängd medicin till din ryggrad (liknar en epidural injektion)
  • En kontinuerlig infusion av läkemedel levereras till området kring ryggmärgen genom en tillfälligt, inopererad kateter (denna prövning äger rum över flera dagar)  

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-10-25

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden