Om läkemedelspumpar

Medtronics läkemedelspumpar, som implanteras i buken, skickar smärtstillande medicin direkt till vätskan runt ryggmärgen, via en inopererad kateter. Denna målstyrda medicinering bidrar till att minska smärta samt minimera biverkningar och förbättrar på så sätt din livskvalitet.

Vad är en läkemedelspump?

En läkemedelspump (intratekalt pumpsystem) skickar smärtstillande direkt till vätska runt ryggmärgen och ger smärtlindring med en bråkdel av de läkemedel som tas oralt för att uppnå samma effekt.
Mer

Nytta och risker

Medtronics läkemedelspumpar är en beprövad smärtlindrings-behandling som kan kontrollera smärtan och öka din bekvämlighet.1

Referens
Smith TJ, Staats PS, et al. Randomized Clinical Trial of an Implantable Drug Delivery System Compared With Comprehensive Medical Management for Refractory Cancer Pain: Impact on Pain, Drug-related Toxicity, and Survival J Clin Oncol 20:40 Vol 20, No 19 (October 1), 2002: pp 4040-4049
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden