Vad är en läkemedelspump?

Läkemedelspumpar (intratekala medicinpumpar) levererar smärtstillande läkemedel till det vätskefyllda området kring ryggmärgen, kallat det intratekala utrymmet. Eftersom det smärtstillande läkemedlet går direkt till smärtreceptorer nära ryggraden, i stället för att gå igenom ditt blodomlopp, behövs en mycket mindre medicindos än den som krävs vid oral medicinering för att uppnå samma effekt.1-5

Om medicinpumps-system

SynchroMed II läkemedelspump

SynchroMed II läkemedelspump

Systemet består av en pump och kateter, som båda implanteras under huden. Pumpen är en rund dosa som lagrar och levererar medicinen. Den placeras oftast i magen. Katetern (en tunn, flexibel slang) sätts i ryggraden och ansluts till pumpen.

Under operationen fyller din läkare pumpen med smärtstillande medicin med hjälp av en nål. Pumpen skickar läkemedlet via katetern till ryggmärgsområdet där smärtreceptorerna är lokaliserade. Du gör ett återbesök hos din läkare för mer medicin när pumpen behöver fyllas.

Såhär fungerar det

Ryggmärgen är som en motorväg för smärtsignaler som är på väg till hjärnan. När pumpen skickar smärtstillande direkt till receptorerna i närheten av ryggraden, avbryts smärtsignalerna innan de når hjärnan.

Våra pump-produkter

  • Programmerbara system – Med Synchromed ®-systemet kan medicindosen planläggas och ändras med en extern programmeringsenhet
  • Läkareprogrammerare – Via en dator på läkarens kontor kan han/hon justera medicinpumpens parametrar (endast till programmerbara pumpar)
  • Patientprogrammerare – En handhållen enhet som ger dig möjlighet att ge den nödvändiga medicindosen som läkaren föreskrivit (endast till programmerbara pumpar)

Om en läkemedelspump är ett alternativ för dig kommer din läkare att hjälpa dig att välja det system som är bäst för dina behov.

Referenser

  1. Onofrio BM, Yaksh TL. Long-Term Pain Relief Produced by Intrathecal Infusion in 53 Patients. J Neurosurg 1990; 72: 200-209.
  2. Winkelmuller M, Winkelmuller W. Long-Term Effects of Continuous Intrathecal Opioid Treatment in Chronic Pain of Nonmalignant Etiology. J Neurosurg 1996; 85: 458-467.
  3. Paice JA, Penn RD, Shott S. Intraspinal Morphine for Chronic Pain: A Retrospective, Multicenter Study. J Pain Symptom Manage 1996; 11(2): 71-80.
  4. Lamer TJ. Treatment of Cancer-Related Pain: When Orally Administered Medications Fail. Mayo Clin Proc 1994; 69:473-480.
  5. Portenoy RK. Management of Common Opioid Side Effects During Long-Term Therapy of Cancer Pain. Ann Acad Med 1994; 23:160-170.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-12-29

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden