Nytta och risker med läkemedelspumpar

Studier visar att läkemedelspumpar (system för intratekal leverans av läkemedel) kan lindra cancersmärta och öka välbefinnandet för patienter med svår smärta.1-4 Tala med din läkare om nytta, risker och ansvar i samband med användning av en läkemedelspump för smärtbehandling vid cancer.

Nytta

Enligt enkätundersökningar bland patienter och vårdgivare förbättrar läkemedelspumpar livskvaliteten.4 När intratekal läkemedels-behandling fungerar som avsett gäller normalt följande:

 • Signifikant smärtkontroll.1-4
 • Signifikant lägre doser än vid oral läkemedelsbehandling.1-4
 • Färre biverkningar.4
 • Förbättrad funktionsförmåga och förmåga att klara aktiviteter i dagliga livet.1-4
 • Förbättrad livskvalitet.4

Dessutom gäller att behandlingen

 • gör att läkemedelsdoseringen kan anpassas efter vad som är bekvämt för patienten,
 • är reversibel – din läkare kan ta bort systemet genom ett kirurgiskt ingrepp.

Risker

Komplikationer kan inträffa. De problem som oftast rapporteras efter implantering av ett system för läkemedelsinfusion är bland annat 5-8

 • infektion,
 • läckage av spinalvätska,
 • pumpinversion,
 • huderosion,
 • biverkningar av läkemedlet,
 • utebliven behandlingseffekt,
 • behandlingen motsvarar inte patientens förväntningar.

Några av de allvarligaste problem som har rapporterats i samband med behandling med intratekal läkemedelstillförsel är bland annat1-4

 • inflammatorisk resistens (en massa nära kateterns spets),
 • ryggmärgsskada,
 • meningit (hjärnhinneinflammation),
 • livshotande läkemedelsbiverkningar på grund av överdosering som en följd av programmeringsfel, fel i patientövervakningen eller felfunktion i systemet,
 • komplikationer på grund av icke godkända läkemedel eller på grund av att läkemedel har använts på annat sätt än märkningen anger.

Dessa komplikationer kan göra att smärtlindringen minskar eller uteblir och kan innebära att systemet måste justeras genom ett kirurgiskt ingrepp.

Referenser

 1. Onofrio BM, Yaksh TL. Long-Term Pain Relief Produced by Intrathecal Infusion in 53 Patients. J Neurosurg 1990; 72: 200-209.
 2. Lamer TJ. Treatment of Cancer-Related Pain: When Orally Administered Medications Fail. Mayo Clin Proc 1994; 69:473-480.
 3. Portenoy RK. Management of Common Opioid Side Effects During Long-Term Therapy of Cancer Pain. Ann Acad Med 1994; 23:160-170.
 4. Smith TJ, Staats PS, Deer T, Randomized Clinical Trial of an Implantable Drug Delivery System Compared with Comprehensive Medical Management for Refractory Cancer Pain: Impact on Pain, Drug-Related Toxicity and Survival. J Clin Oncol. 2002;20:4040-4049.
 5. Medtronic SynchroMed II Programmable Infusion System Clinical Reference Guide—Intrathecal Morphine for Pain Management. (NP5256b)
 6. Medtronic Implantable Systems Performance Registry (ISPR). 2009 Medtronic Product Performance Report: Data through October 24, 2008.
 7. Medtronic SynchroMed II Drug Infusion System Brief Summary. October 2009.
 8. Coffey RJ, Owens ML, Broste SK, Dubois MY, Ferrante FM, Schultz DM, Stearns LJ, Turner MS. Mortality associated with implantation and management of intrathecal opioid drug infusion systems to treat noncancer pain. Anesthesiol. 2009;111(4):881-91.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-16

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden