Behandling vid spasticitet orsakad av cerebral pares

Att drabbas av en neurologisk skada med stora rörelsehinder som följd, innebär i allmänhet en stor förändring i livet, både för den som drabbas och närstående. Det finns idag ingen möjlighet att behandla den bakomliggande ryggmärgs- eller hjärnskadan vid spasticitet, utan behandlingen består av att minimera konsekvenserna av skadan, och skapa så bra förutsättningar som möjligt för de dagliga funktionerna. 

Detta görs bland annat med hjälp av medicinering, kirurgi, rörelseträning och social rehabilitering. För att kunna välja rätt behandling för rätt individ krävs en flerfacklig bedömning och kontinuerlig utvärdering. För att den drabbade personen skall få så bra rehabilitering som möjligt ingår därför flera kompetenser i ett så kallat behandlingsteam vid den här typen av skador. Exempel på kompetenser i ett sådant team kan vara:

  • läkare
  • sjukgymnaster
  • logopeder
  • arbetsterapeuter
  • kuratorer

Under senaste decenniet har nya behandlingsmetoder introducerats vid neurologiska skador. Bland annat så har intratekal medicinering via pump använts i ökande omfattning.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden