Att få ITB-behandling

Medtronics SynchroMed® är en programmerbar pump som levererar kraftfull medicin, dygnet runt, direkt till det område där den ger bäst effekt.  Efter att du har genomgått ett lyckat screen-test tar implantationen ca 2-timmar och därefter väntar endast en kortvarig vistelse på sjukhuset.

Är det här rätt behandling för dig?

Din läkare kommer att överväga många faktorer som inkluderar symtom, målsättning, kroppsmasseindex och resultatet av scree-testet innan han/hon tar beslut angående den här behandlingen.
Mer

Operation:Vad kan man förvänta sig?

I snitt tar en implantation 1 till 2 timmar från början till slut. Din läkare kan besvara alla dina frågor angående proceduren i övrigt.
Mer

Patientberättelser

Läs om erfarenheter från andra som har fått vår produkt och behandling. Här får du förstahands-information om hur livet var för dem både innan och efter behandlingen.
Mer

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden