Är ITB-behandling rätt alternativ för dig?

Sedan 1992 har över 50 000 personer valt ITB TherapySM med ett implanterbart pumpsystem från Medtronic för behandling av svår spasticitet i samband med många olika sjukdomar och tillstånd. Tala med din läkare om ett endags screeningtest för att se vad ITB-behandling kan innebära för dig själv eller en närstående.

Vad krävs för att få ITB-behandling?

Din läkare kommer att ta hänsyn till många viktiga faktorer när han eller hon avgör om ITB-behandling är rätt alternativ för dig.
ITB-behandling kan vara lämplig för dig om du

  • har svår spasticitet som stör din funktionsförmåga, vård och bekvämlighet eller aktiviteter i dagliga livet,
  • visar positivt svar på ett standardscreeningtest för ITB-behandling,
  • har tillräcklig kroppsstorlek för pumpen, som måste implanteras högst 2,5 cm under huden,
  • inte har någon infektion,
  • inte är allergisk mot det läkemedel som används i pumpen.

Dessutom kan sjukvårdpersonalen använda följande kriterier för att avgöra om ITB-behandling är lämplig för dig:

  • Du har svår spasticitet eller kramper som stör din funktionsförmåga eller aktiviteter i dagliga livet.
  • Din svåra spasticitet gör det svårare för dig att få vård och justera din kroppsställning.

Om screeningstestet

Ett standardscreeningtest kan användas för att bedöma om ITB-behandling kan fungera för dig. Under testet används en liten dos läkemedel mot spasticitet som injiceras i det intratekala rummet (det vätskefyllda utrymmet runt ryggmärgen).

Om du är en lämplig kandidat för behandling

Även om din läkare bedömer att du är en lämplig kandidat för ITB-behandling måste du själv besluta om du ska välja behandlingen eller inte. Här är några förslag på hur du kan resonera och faktorer du kan väga in när du ska besluta om ITB-behandling är rätt val för dig:

Innan du rådgör med din läkare, tänk igenom vad du vill veta. Förbered frågor, och var beredd på att lämna uppgifter om din sjukdomshistorik (anamnes).

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-03-23

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden