Om ITB-behandling

När du väljer ITB-behandling ansluter du dig till tusentals andra som litar till denna teknologi för att kunna gå bättre, mjuka upp alltför spända muskler samt minimera spasticitet-relaterad smärta. Lösningen på denna behandling är en pump som kontinuerligt levererar medicin till din ryggmärgsvätska.

Vad är ITB-behandling?

ITB-behandling är en exakt, målinriktad, beprövad behandling som minskar allvarlig spasticitet orsakad av cerebral pares. Den består av en implanterad medicinpump som levererar din anti-spastiska medicin direkt till det område där den behöves inuti ryggmärgen. 
Mer

Nytta och risker med behandlingen

Trots att det för närvarande inte finns något botmedel för spasticitet kan ITB behandla några av de allvarliga spastiska symtom som orsakas av cerebral pares.
Mer

Patienthistorier

Läs om erfarenheter från andra som har fått vår produkt och behandling. Här får du förstahands-information om hur livet var för dem både innan och efter behandlingen.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-08

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden