Behandling vid diabetes

Den som har diabetes måste hålla blodsockret under kontroll för att kunna behålla en god hälsa och slippa komplikationer av sjukdomen. Beroende på din individuella diagnos och allmänna hälsa kan du hålla din diabetes under kontroll med diet, motion, noggrann glukosmätning och behandling med exempelvis en insulinpump från Medtronic.

Huvudmålet för diabetesbehandlingen är att hålla blodsockret på normala nivåer. Genom att hålla blodsockret under kontroll ökar du dina chanser till god hälsa och ett liv utan komplikationer på grund av din sjukdom. Du kan hantera din diabetes med en kombination av diet och motion, olika typer av diabetesbehandling och i vissa fall insulinbehandling. Vilket behandlingsalternativ som är bäst är individuellt.

Diet och motion

Oavsett om du har typ 1- eller typ 2-diabetes är diet och motion de viktigaste delarna av behandlingen. En kost med mycket frukt och grönsaker samt lite fett i kombination med rätt avpassad motion är att rekommendera.

Mer: Kolhydraträkning

Läkemedel

Om diet och motion inte räcker för att hålla din diabetes under kontroll kommer din läkare troligen att skriva ut ett eller flera läkemedel mot diabetes. Det finns många typer av diabetesbehandlingar. Troligen får du pröva flera olika behandlingar innan du hittar den som ger bästa effekten på din diabetes.

Insulinbehandling

Om du har typ 1-diabetes måste du ta insulin, eftersom din kropp inte producerar detta viktiga hormon. Om du har typ 2-diabetes kan det hända att du så småningom behöver få insulinbehandling Det finns många olika sätt att ta insulin, bland annat det traditionella sättet med injektionsflaska och spruta, insulinpennor, inhalationsinsulin och insulinpumpar.

Insulinpumpar

Insulinpumpen, som motsvarar en mobiltelefon i storlek, levererar insulin till kroppen kontinuerligt. En insulinpump kan bäras på olika sätt, bland annat i ett bälte eller i en ficka innanför kläderna. Pumpen levererar insulin via en liten kanyl som placeras under huden. Studier på barn och vuxna med diabetes 1,2 visar att behandling med insulinpump kan ge bättre glukoskontroll än en konventionell behandling med flera insulininjektioner per dag.

System för kontinuerlig glukosmätning

Eftersom målet för diabetesbehandlingen är att hålla blodsockret på normala nivåer upplever många diabetespatienter att kontinuerlig glukosmätning dygnet runt kan hjälpa dem till god hälsa. System för kontinuerlig glukosmätning är små, bärbara monitorer som mäter blodsockernivåer och ger realtidsvärden för glukoshaltens utveckling. Den information en sådan glukosmätare ger kan hjälpa dig hantera din diabetes bättre och minska risken för att du ska drabbas av komplikationer.

Referenser

  1. Hirsch IB, Bode BW, Garg S, et al. Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) of insulin aspart versus multiple daily injection of insulin aspart/insulin glargine in type 1 diabetic patients previously treated with CSII. Diabetes Care. 2005;28(3):533.
  2. Doyle (Boland) E. A randomized, prospective trial comparing the efficacy of continuous subcutaneous insulin infusion with multiple daily injections using insulin glargine. Diabetes Care. 2004;27:1554–8.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2013-01-14

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden