Att få diabetesbehandling

Är behandlingen lämplig för dig?

Om du är intresserad av kontroll över blodsockret och den frihet du kan få, kan en pump eller kontinuerlig glukosmätare vara lämplig för dig. Detta under förutsättning att du och din läkare är överens och att du är villig att lära dig funktionerna i pumpen alternativt glukosmätaren.
Mer: insulinpump
Mer: kontinuerlig glukosmätare

Frågor och svar om insulinpumpar

Ta reda på mer om några av de vanligaste frågorna.
Mer

Frågor och svar om kontinuerliga glukosmätare

Har du fler frågor om hur man får en kontinuerlig glukosmätare?
Mer info

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden