Frågor och svar om insulinpumpar 

Måste jag genomgå en operation?

Fakta: Många tror att det krävs en operation för att sätta in en insulinpump. Men det är inte sant. Insulinpumpar är små, bärbara anordningar i storlek ungefär som en digitalkamera av mindre modell eller en MP3-spelare. Pumpen tillför insulin kontinuerligt genom en tunn plastslang och ett tunt, flexibelt rör (en kanyl) som placeras under huden och den kan bäras i bältet eller i en väska utanpå kläderna.

Är det obekvämt att bära insulinpump?

Fakta: Det kan ta lite tid att vänja sig vid att ha en insulinpump. När du först börjar använda pumpen kan det hända att du känner av stället där kanylen sitter. Men när du har blivit van vid pumpen kommer du inte att tänka på den annat än när du behöver ge dig själv en bolus eller byta infusionsset. 

Paradigm 554 med infusionsset

Paradigm VEO 554 med infusionsset

Kan jag strunta i min diabetes när jag har insulinpump?

Fakta: För att kunna använda insulinpumpen på rätt sätt behöver du träna på att hantera den. Du behöver kunna läsa av blodsockret före måltider och vid sängdags, räkna ut hur mycket kolhydrater du kommer att äta och programmera in värdena i insulinpumpen. Sedan kan gör insulinpumpen beräkningar och föreslår behandling utifrån dina inprogrammerade personliga inställningar.

Kan vem som helst kan använda en insulinpump?

Fakta: Insulinpumpar är avsedda för personer med diabetes mellitus som behöver insulin. Den bästa kandidaten för en insulinpump är en person som är villig att lära sig att använda pumpen, har ett diabetesteam som ger bra stöd och är fysiskt och mentalt redo att låta insulinpumpen bli en del av vardagen.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden