Är en insulinpump rätt val för dig?

Insulin pump therapy can help you manage your diabetes

Detaljbild - Insulinpumpsbehandling kan hjälpa dig sköta din diabetes.

Insulinpumpsbehandling har gett tusentals diabetespatienter bättre hälsa och livskvalitet. Men behandlingen lämpar sig inte för alla.

Om du redan följer ditt blodsocker regelbundet, registrerar blodsockernivåer och insulindoser i en loggbok, räknar kolhydrater och träffar ditt vårdteam regelbundet kan du vara en perfekt kandidat för insulinpumpsbehandling.

Men även om du inte sköter din diabetes aktivt kan du rådgöra med ditt diabetesteam om de anser att en insulinpump skulle vara ett bra alternativ för dig. Kom ihåg att insulinpumpen är ett redskap som är avsett att hjälpa dig sköta din diabetes på bästa sätt.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden