Leva med insulinpump eller kontinuerlig glukosmätare för diabetesbehandling

Både en insulinpump och en kontinuerlig glukosmätare kräver en viss påpasslighet från din sida. I gengäld kan du få en större grad av frihet och kontroll över blodsockret, vilket betyder att du kan oroa dig mindre och leva mer.

Vardagen med insulinpump

Det tar lite tid att lära sig leva med en insulinpump. Du måste vänja dig vid att hela tiden bära med dig pumpen. Du måste också vänja dig vid att tillföra insulin före varje måltid. Men när du väl har vant dig kommer du troligen att undra hur du någonsin kunde leva utan pumpen.

Motion

Motion är avgörande för ett friskt liv med diabetes. Det beror på att motion hjälper kroppen att utnyttja insulinet bättre. Den som använder insulinpump kan uppleva ett liknande metaboliskt svar på motion som människor som inte har diabetes. Rådgör med din läkare innan du sätter igång med något motionsprogram.

Resa med insulinpump

Se till att planera väl om du ska resa med insulinpumpen. Du behöver reservbatterier, insulin, tillbehör och en insulinpenna eller en spruta för nödfall. Om du reser med flyg ska du packa tillbehören i handbagaget. Dessutom ska du ta med recept på alla mediciner och tillbehör.

Gå igenom säkerhetskontrollen på flygplatser

Om du går igenom säkerhetskontrollen på en flygplats ska du tala om för säkerhetspersonalen att du har diabetes och har med dig tillbehör för behandling. Medtronics insulinpumpar skadas inte av de metalldetektorer som används på flygplatser. Om det behövs kan du be säkerhetspersonalen att de kontrollerar dig manuellt. Förklara att du inte kan ta av dig insulinpumpen eftersom den är fäst i huden.

Medicinska förfaranden och tandvård

Se till att besöka läkare och tandläkare regelbundet så att du håller dig frisk. När du besöker din läkare eller tandläkare behöver du troligen påminna dem om att du är diabetiker och bär insulinpump.

Vardagen med kontinuerlig glukosmätare

Din kontinuerliga glukosmätare gör det lätt för dig att hålla blodsockernivån under kontroll, kapa blodsockertoppar och -dalar – under natten, efter måltider och närhelst det behövs – och skydda din hälsa. Du kan uppleva en ökad sinnesro tack vare den kontinuerliga glukosmätaren, eftersom du hela tiden sköter din diabetes så effektivt som möjligt.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2014-05-21

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden