CareLink™ – mjukvara för terapihantering

Programvaran CareLink™ Personal gör det lätt för den som använder insulinpump och glukosmätare att optimera behandlingen och hålla blodsockernivån under så god kontroll som möjligt.

Förenklad databehandling

CareLink-programmet består av CareLink Personal för patienter och CareLink Pro för hälso- och sjukvårdspersonal. Med CareLink-programmet kan du snabbt och enkelt ladda ner data från insulinpumpen eller glukosmätaren till en säker online-databas. Dessutom kan din läkare se de data du har laddat ner, så att ni kan använda dem vid dina läkarbesök för att gemensamt arbeta på att optimera din behandling.

Ger dig de rapporter du behöver

Du kan använda CareLink Personal-programmet för att visa glukos- och insulindata på flera olika sätt. Till exempel kan du se insulin- och glukosnivåerna vid olika tidpunkter under dagen.

Du kan också få en snabböversikt med data för dagen och de senaste två veckorna. Och det går till och med att spåra trender och visa de personliga inställningarna Dessa rapporter gör det lättare för dig att hålla blodsockret under bättre kontroll.

Funktioner

  • Fungerar med de flesta insulinpumpar och glukosmätare från Medtronic och med många vanligt förekommande blodsockermätare.
  • Data laddas ner till en säker server som bara du själv och din läkare har åtkomst till.
  • Kolhydratintag, motion, HbA1C, datum för ändring av inställningarna av infusionssetet och ketonhalten i urinen registreras i en elektronisk loggbok.
  • Du får personliga behandlingsrapporter som du kan använda för att följa ditt blodsocker över tiden och se hur dagliga aktiviteter påverkar blodsockernivån.
  • Programmet innehåller detaljerade anvisningar om hur du läser och tolkar dina personliga rapporter.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2014-11-12

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden