Om teknik för diabetesbehandling

Med hjälp av våra insulinpumpar, system för kontinuerlig glukosmätning och datorprogram för diabetesbehandling kan du följa och reglera ditt blodsocker dygnet runt, alla dagar. Hundratusentals patienter som använder vår teknik kan äta den mat de tycker om och ägna sig åt de aktiviteter de njuter av - utan injektioner, med mindre oro och med färre komplikationer.

Vad är en insulinpump?

Insulinpumpar är små, datoriserade anordningar som diabetespatienter använder för att kontinuerligt tillföra insulin. Även systemen för kontinuerlig glukosmätning är små och datoriserade och de hjälper dig att följa blodsockerhalten, se hur den utvecklas och hur snabbt den förändras. Kombinationssystem med en insulinpump och en monitor för kontinuerlig glukosmätning ger både kontroll över sjukdomen och skydd för hälsan.
Mer: insulinpumpar
Mer: CGM-system för kontinuerlig glukosmätning

Om våra produkter för diabetesbehandling

Medtronic har varit pionjär inom diabetesbehandling i över 25 år. Vi har utvecklat behandlingsalternativ som insulinpumpar, system för kontinuerlig glukosmätning och datorprogram för diabetesbehandling som har hjälpt hundratusentals patienter.
Mer: Paradigm insulinpump
Mer: Paradigm Real-Time sändare
Mer: CareLink 

Nytta och risker

Produkter för diabetesbehandling kan användas för att leverera snabbverkande insulin, övervaka blodsockerhalten kontinuerligt eller göra båda delarna. Anordningarna kan hjälpa dig hålla blodsockret under kontroll och skydda din hälsa.
Mer: insulinpumpar
Mer: CGM-system för kontinuerlig glukosmätning

Mer information på Medtronics diabeteshemsida www.medtronic-diabetes.se

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden