Vad är en insulinpump?

Insulinpumpar levererar insulin via en liten slang och nål (kallas infusionsset) som placeras under huden

Insulinpumpar är små, bärbara och tillför snabbverkande insulin dygnet runt.

Insulinpumpar är små, bärbara och tillför snabbverkande insulin dygnet runt. Pumpen är ungefär lika liten som en digitalkamera av det mindre slaget eller en MP3-spelare och tillför insulin via ett infusionsset som består av en tunn plastslang och en liten kanyl som förs in under huden. Användaren kan i samråd med diabetesteamet ställa in vilken mängd insulin som ska ges.

När du ska äta använder du knappar på insulinpumpen för att få mer insulin. En sådan större dos kallas ”bolus”. Du kan bestämma storleken på bolusen med hjälp av uträkningar som bygger på hur mycket kolhydrater du äter. Du ställer in insulindoserna och justerar dem efter vad du äter och hur mycket du motionerar. Även om du använder en insulinpump måste du övervaka blodsockernivån under dagen genom fingerstick.

En insulinpumpsbehandling kan hjälpa dig sköta din diabetes. Den kan hjälpa dig slippa dagliga injektioner och eftersom insulinpumpar är bärbara kan det vara lättare att leva som vanligt med en pump än om du behöver injicera insulin.

Människor i alla åldrar med diabetes, har haft nytta av insulinpumpsbehandling.


Mer information på Medtronics diabeteshemsida www.medtronic-diabetes.se

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-17

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden