Nytta och risker med insulinpumpar

Insulinpumpsbehandling har gett tusentals användare med typ 1- eller typ 2-diabetes bättre hälsa och livskvalitet. Om du har diabetes vet du att det viktigaste målet är att hålla blodsockernivån under kontroll. Insulinpumpen gör att du kan justera blodsockernivån omedelbart. På så sätt får du bättre kontroll över ditt blodsocker och bättre blodsockerkontroll kan innebära bättre hälsa.

Innan du börjar med insulinpump måste du träna på att använda den. Den träningen får du vid flera tillfällen av en diabetessjuksköterska eller annan diabetespersonal. Tillsammans med ditt diabetesteam lär du dig hur du gör insulinpumpen till en del av ditt dagliga liv och anpassar användningen efter dina behandlingsmål. Det är viktigt att du också känner till att du kan drabbas av komplikationer. Ett exempel på en sådan komplikation kan vara om infusionssetet hamnar ur läge så att du inte får insulin på flera timmar.

Det är viktigt att du talar med din läkare och får träning i att använda insulinpumpen innan du börjar använda den på egen hand.

Referenser

  1. Farkas-Hirsch R and Hirsch IB. Diabetes Spectrum. Vol 7 No 2. March/April 1994.
  2. The Diabetes Control and Complications Trial Research Group. NEJM 1993;329:977–86.
  3. Pharmacokinetics Of Continuous Subcutaneous Insulin Infusion. Lauritzen T, Pramming S, Deckert T, Binder C. Diabetologia.1983;24:326–9.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-03

Section Navigation

Additional information

Take Charge

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Diabetes Produktsupport
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 20
Medtronic
Medtronic
Sweden