Om diskbråck i ländryggen (lumbal degenerativ disksjukdom)

Trots namnet är lumbal degenerativ disksjukdom egentligen inte en sjukdom. Men det gör inte smärtan den orsakar mindre verklig. Oavsett om det är ett resultat av åldrande eller skada, kan ett diskbråck i ländryggen även begränsa din rörlighet. För vissa kan problemet bli så allvarligt att det blir aktuellt med kirurgisk behandling. Om du är en av dem erbjuder Medtronic ett behandlingsalternativ.

Definition

Allteftersom vattenhalten i diskarna mellan ryggkotorna minskar, på grund av sjukdom eller ålder, sjunker de ihop. Lägre diskar medför att kotorna kommer närmare varandra och att diskarna förlorar sin stötdämpande funktion när du promenerar, springer eller hoppar. En annan följd av lägre diskar är att nervöppningen i ryggraden blir allt snävare. Slitage, dålig hållning och felaktiga kroppsrörelser kan också försvaga disken och därmed orsaka ett diskbråck.

Orsaker

För vissa är degenerativ disksjukdom en del av en naturlig åldringsprocess. När vi åldras, kan våra diskar förlora sin flexibilitet, elasticitet och stötdämpande egenskap. För andra kan degenerativ disksjukdom till exempel bero på en ryggskada.

Symtom

Ett diskbråck kan orsaka rygg-och / eller bensmärta, såväl som funktionella problem. De funktionella problemen kan bestå av stickningar och domningar i benen eller sätet, eller i svårigheter att gå.

Riskfaktorer

Åldrande och slitage av ryggraden kan orsaka skada på disken. Andra faktorer bakom en skadad disk kan vara repetitiva aktiviteter eller en ryggskada.

Diagnos

För att diagnosticera diskbråck genomförs en fysisk undersökning med särskild uppmärksamhet på rygg och nedre extremiteter. Din läkare kommer att testa ryggens flexibilitet och rörelseomfång samt se om det förekommer tecken som tyder på att dina nervrötter påverkas av degenerativa förändringar. Det innebär ofta att man testar styrkan i dina muskler samt dina reflexer för att om de fortfarande fungerar normalt. Du kommer troligtvis även att få fylla i ett formulär som frågar dig var dina symtom av smärta, domningar, stickningar och svaghet förekommer. Röntgen eller en magnetisk resonanstomografi (MRT) kan också bli aktuellt.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2011-02-09

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden