Behandlingsalternativ vid diskbråck i ländryggen

De flesta med diskbråck hittar lindring genom icke-kirurgiska behandlingsalternativ såsom träning eller sjukgymnastik. Men för dem som behöver kirurgi, är ryggradsfusion (steloperation) en beprövad metod.

Konservativ behandling

Det är inte alla patienter med ländryggssmärta som blir aktuella för en operation. Faktum är att mer än 95% finner symtomlindring genom icke-kirurgiska behandlingar såsom motion, medicinering, sjukgymnastik och kiropraktisk behandling.

Steloperation med autograft
(patientens eget ben)

En behandlingsmetod som kallas steloperation kan användas för att kirurgiskt behandla ett diskbråck i ländryggen. Med hjälp av ben från patientens egen höft (autograft) tillsammans med instrument, i egenskap av stag och skruvar, skapas en överbryggning mellan två eller flera intilliggande kotor. Detta förfarande stabiliserar ryggraden och ger smärtlindring.

Steloperation med autograft är ett historiskt, biologisk, ympningsalternativ men det har sina begränsningar. Resultaten av behandlingen är inkonsekventa och det kan krävas stora mängder ben eftersom benmassan minskar i storlek över tiden. Dessutom krävs ett annat kirurgiskt ingrepp (bentagning från höftbenet) med medföljande smärta och risker, för att hämta denna benmassa.
 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden