Steloperation: Vad kan man förvänta sig?

Det finns olika tekniker och metoder att tillgå vid denna typ av operation. Den vanligast förekommande utförs genom ett snitt via ryggen, när patienten ligger på mage.

En steloperation pågår vanligtvis i flera timmar. Med hjälp av ny avancerad teknologi blir de flesta patienterna dock utskrivna från sjukhuset redan någon vecka efter ingreppet. Många kan dessutom återvända till skolan eller arbetet inom tre till fyra veckor.

Riskerna för komplikationer vid ryggoperationer är de samma som vid alla andra stora operationer, det vill säga smärtproblematik och infektionsrisk.Ta kontakt med din läkare för att få veta mer om olika typer av steloperationer och få reda på vad som passar bäst för dig eller din familjemedlem.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden