Är steloperation rätt alternativ för dig?

Steloperation vid diskbråck i ländryggen kan vara en lämplig behandling för dig om du

  • har outhärdligt ont i ländryggen
  • har smärta som strålar ut i benen
  • har domningar eller svaghet i benen
  • har prövat alla icke-kirurgiska behandlingar
  • är minst 18 år och har ett färdigväxt skelett
  • inte har någon aktiv infektion

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden