Livet efter en steloperation

Att återhämta sig från en ryggoperation går inte över en natt men de allra flesta kan leva ett bra och normalt liv efter sin steloperation. Det finns egentligen inga restriktioner för vilka aktiviteter man kan delta i efter den här typen av operation. Det är mycket upp till var och en att känna sina egna begränsningar, beroende på hur stel eller rörlig man fortfarande är i ryggen.

Det är viktigt att upprätthålla god kontakt med sin läkare efter operationen och under de första 2-3 åren sker regelbundna återbesök hos den kirurg som genomfört operationen. Därefter följer också rutinkontroller på vårdcentralen under en period.

Prata öppet om hur du känner och vad du förväntar dig. Med rätt återhämtningsplan bör du kunna återuppta många av de aktiviteter du tycker om.

Komplikationer eller byten av de inopererade instrumenten i ryggen är sällsynta.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-02

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden