Om steloperation                     vid diskbråck i ländryggen

Spinal fusion, steloperation, är det vanligaste kirurgiska behandlingsalternativet vid diskbråck i ländryggen.

Vad är en steloperation?

En fantastisk utveckling har ägt rum under de senaste decennierna för att förbättra ingreppet samt återhämtningen för patienter som genomgår en steloperation.
Mer

Vårt spinala system

CD Horizon ® LegacyTM spinalsystem är avsett att lindra symtomen vid diskbråck i ländryggen.

Mer

Nytta och risker

Om de icke-operativa åtgärderna som sjukgymnastik och träning har misslyckats att lindra symtomen vid diskbråck kan kirurgi vara aktuellt.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden