Vad är en steloperation?

En steloperation genomförs för att lindra smärta vid diskbråck. Det finns olika tekniker och metoder att tillgå vid denna typ av operation. Den vanligast förekommande utförs genom ett snitt via ryggen, när patienten ligger på mage. Vid en steloperation sätts ett antal angränsande kotor ihop med hjälp av två längsgående stag och ett antal fixationspunkter, i de aktuella kotorna.

Fixationspunkterna, det vill säga de punkter där staget fästs, består av krokar och/eller skruvar som är fastsatta på kotpelaren. Mot slutet av operationen tar kirurgen bentransplantat från patientens eget höftben och lägger i operationsområdet. Transplantatet spelar en viktig roll för resultatet av steloperationen då det så småningom växer fast mellan kotorna och på så vis håller ihop dessa.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden