Nytta och risker med steloperation

Nytta

Att minska smärta vid ett diskbråck genom kirurgi är bara aktuellt i de fall då de icke-operativa åtgärderna som sjukgymnastik och träning har misslyckats att lindra symtomen. Det finns tre huvudsakliga fördelar med steloperation vid diskbråck i ländryggen:

  • Lindring av smärta
  • Förhindra progress av symtom
  • Snabbare mobilisering. Inget behov av korsett

Risker

All behandling och utfall av resultat är specifika för den enskilda patienten. Resultaten kan alltså variera. Komplikationer såsom infektioner, nervskador, blodförlust samt tarm- och blåsproblem är några av de potentiella riskerna för all typ av ryggkirurgi, inklusive ryggradsfusion för behandling av diskbråck.

Ytterligare komplikationer som kan förknippas med steloperation är förlust av god spinal balans, misslyckande av läkning och sammanväxning av benimplantat och kotor (pseudoartros), instrumenteringsfel och kotdegeneration i de nivåer som gränsar till det stelopererade området.

Rådgör med din läkare för att få en fullständig förteckning över indikationer, varningar, försiktighetsåtgärder, biverkningar, kliniska resultat och annan viktig medicinsk information som gäller vid steloperation.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Contact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden