Behandlingsalternativ             för diskbråck i nacken

Om du har ett diskbråck i nacken (cervikalt diskbråck) kan det hända att du kan lindra symtomen med motion, läkemedel eller annan behandling. Om det inte fungerar kan en kirurgisk åtgärd vara rätt alternativ för dig. En vanlig kirurgisk behandling är steloperation, vilket innebär att flera kotor fogas samman till en enhet. Medtronics cervikala disk Prestige® är ett annat kirurgiskt alternativ som kan hjälpa dig behålla rörlighetsomfånget i halsregionen.

Degenerativa (nedbrytande) sjukdomar i ryggraden, till exempel diskbråck, är en normal del av åldrandet men kan orsaka smärta i halsregionen och ge andra symtom. Det finns många behandlingsalternativ som kan ge lindring och göra att man kan fortsätta leva ett aktivt liv. Ett exempel är att ersätta skadade diskar med konstgjorda.

Konservativ behandling

Alla diskbråckspatienter behöver inte opereras. Över 95 procent får symtomlindring med andra behandlingsmetoder, till exempel motion, läkemedel, sjukgymnastik och komplementära metoder, till exempel kiropraktisk behandling.

Spinal fusion (steloperation)

En kirurgisk åtgärd som kallas spinal fusion eller steloperation har varit standardalternativet vid kirurgisk behandling av degenerativa sjukdomar i halsryggraden. Spinal fusion innebär att man använder benimplantat och instrumentering som metallplattor och metallskruvar för att foga samman två eller flera intilliggande diskar till en enhet. Syftet är att ge smärtlindring genom stabilisering.
För många patienter fungerar spinal fusion utmärkt, men en följd av den här typen av kirurgisk behandling av ryggraden är att rörligheten och böjligheten i de behandlade kotsegmenten minskar.

Konstgjorda diskar

Att ersätta skadade diskar med konstgjorda är ett alternativ till spinal fusion. En konstgjord disk är utformad för att patienten ska kunna ha kvar rörlighet och böjlighet när den skadade disken har tagits bort. Medtronics cervikala disk Prestige har en tvådelad konstruktion med skål och kula som ger rörlighet där den konstgjorda disken sätts in.

 

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-10

Section Navigation

Additional information

Take ChargeContact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden