Att få en konstgjord diskprotes

Prestige® diskprotes för halsryggen från Medtronic är en protes av ett keramiskt kompositmaterial med titan. Protesen är avsedd att bevara rörligheten i nacken – en helt ny möjlighet som inte har funnits med traditionella behandlingsmetoder.

Är behandlingen lämplig för dig?

Har du smärtor i nacken, smärta som strålar ut i armen eller domningar och svaghet i händer, armar och ben? En diskprotes kan vara ett alternativ för dig.
Mer

Ingreppet: vad kan man förvänta sig?

Insättning av en diskprotes är en ledbytesoperation som innebär att en skadad disk tas ut i nacken och en konstgjord disk sätts in i stället.
Mer

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Take ChargeContact Us

Medtronic AB
Hemvärnsgatan 9
Box 54
171 54 Solna
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden