Operation: Vad kan man förvänta sig?

Insättning av en diskprotes i halsryggen är en typ av ledbytesoperation, atroplastik, som innebär att en konstgjord disk sätts in i nacken efter att en skadad disk har tagits ut.

spinal-bf-prestige

En diskprotes i nacken är avsedd att bevara rörligheten i diskutrymmet och i hela det behandlade kotsegmentet.

Kirurgen gör ett litet snitt nära halsens framsida (en metod som kallas anterior åtkomst) och gör följande:

  1. Drar försiktigt mjukdelarna – hud, fett och muskler – åt sidan tillsammans med luftstrupen för att komma åt halsryggraden.
  2. Blottlägger det område där diskfragmenten och/eller taggutskotten trycker mot nervstrukturerna (nervrötter och/eller ryggmärg).
  3. Tar bort disk och benmaterial kring nervstrukturerna så att de får mer utrymme (diskektomi och dekompression).
  4. För in och fäster den konstgjorda disken i det intervertebrala rummet (utrymmet mellan kotorna) med specialinstrument.
  5. För försiktigt tillbaka mjukdelarna i nacken och övriga strukturer på plats.
  6. Försluter snittet.

Om du vet vad som kommer att hända under ingreppet kan du känna dig tryggare. Du kan få närmare information om ingreppet av din läkare.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Take ChargeContact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden