Är en diskprotes rätt alternativ för dig?

Insättning av en diskprotes i nacken kan vara en lämplig behandling för dig om du

  • har outhärdligt ont i nacken,
  • har smärta som strålar ut i armarna,
  • har domningar eller svaghet i händer, armar och ben,
  • har prövat alla icke-kirurgiska behandlingar,
  • behöver behandling av bara en kotnivå i nacken,
  • är minst 18 år och har ett färdigväxt skelett,
  • inte har någon aktiv infektion.

Prestige®-diskprotesen är en konstgjord disk som sätts in i nacken som ett alternativ till steloperation (spinal fusion). Steloperation ger oftast ett bra resultat men ger minskad rörlighet och böjlighet på den kotnivå som behandlas.

Prestige-diskprotesen är utformad för att bevara rörligheten i nacken, och den hittills största kliniska prövningen av behandling av halsryggraden har visat att protesen är säker och effektiv.

För att kunna avgöra om en diskprotes i nacken är rätt behandling för dig gör din läkare en fysisk undersökning kompletterad med andra diagnostiska undersökningar, till exempel röntgenundersökning av ryggraden, magnetresonanstomografi, datortomografi, myelogram och/eller skanning av skelettbenen.

Det är viktigt att du diskuterar möjliga risker, komplikationer och fördelar med en diskprotes i nacken med din läkare innan du får behandlingen. Lita på din läkares omdöme. Det finns ingen som har bättre möjlighet att avgöra om behandlingen är rätt alternativ för dig.

Informationen på denna webbplats bör inte användas som ett substitut för ett samtal med din läkare. Tala alltid med din läkare angående diagnos och behandling.

Uppdaterad: 2010-11-22

Section Navigation

Additional information

Take ChargeContact Us

Medtronic AB
Hans Werthéns Gata 19
Box 1230
164 28 Kista
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 00
work Fax +46 (8) 568 585 01
Order/Kundservice
Medtronic
work Tel +46 (8) 568 585 10
work Fax +46 (8) 568 585 11
Medtronic
Medtronic
Sweden